Az Arpád Pálinka Italkereskedés elkötelezett a kulturált italfogyasztás mellett. Szeszesitalaink fogyasztását 18 éven aluliak számára nem ajánljuk. Az oldal használatával elfogadja hogy a oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a jövőben minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Önnek.

Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Az adatkezelő neve: Kisrét Manufaktúra Kft. (mint Szolgálató)

 

2. Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2.

 

3. E-mail cím: arpadpalinka@arpadpalinka.hu

 

4.

 

5. Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelésre a www.arpadpalinka.hu weboldalon található internetes tartalmak látogatása során az Érintett (Felhasználó) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, a regisztrált Felhasználók, illetve az oldalt regisztráció nélkül használó Felhasználók esetében kerül sor.

 

6. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

 

7. A kezelt adatok köre:

7.1. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok:

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

Email cím

Számlázási cím

Szállítási cím

7.2 A Felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a weboldalon megjelenő adatok:

1. Termékértékelések
2. Árucikkek adatlapjain tett vélemények

7.3 A www.arpadpalinka.hu weboldalon való regisztráció időpontja és a vásárlások során használt IP cím kerül automatikusan naplózásra.

8. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a www.arpadpalinka.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

 

8.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és a vásárlás biztosítása.

8.2. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok célja a felhasználó által leadott rendelésének teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása.

8.3. A felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a termékek profiloldalin megjelenő adatok esetében a cél az egyes termékekről és szolgáltatásokról a visszajelzések gyűjtése a belső internetes közösség (vásárlók) számára.

8.4. A clickshop.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra tárolja.

Az anonim látogatóazonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet (Felhasználót), azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Külső szerverek is segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

9. Az adatkezelés időtartama:

9.1. A felhasználó által bármilyen célból kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a web áruháznak, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok az esetleges vásárlással kapcsolatban kötelezővé teszik az adatok tárolását.

9.2. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok: amíg a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik az adatok tárolását.

9.3. A felhasználó önkéntes tevékenység kapcsán megjelenő adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a web áruházban a termékek profiloldalain megjeleníti, illetve amíg a felhasználó regisztrált tagja a web áruháznak.

9.4. A arpadpalinka.hu látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

10. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

10.1. Az adatokat a Kisrét Manufaktúra Kft és a szolgálgató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

10.2. A szolgáltatás fenntartása, üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cég név

Cím

Tevékenység

MicroFox Informatikai Kft.

 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u.3.

ügyviteli rendszer

Kocsondi Tímea ev.

5600 Békéscsaba, Wesselényi u. 7/1.

könyvelés

 

 

 

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

futárszolgálati tevékenység

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

futárszolgálati tevékenység

Kisrét Manufaktúra Kft.

5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2

személyes átvételi pont

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

tár  üzemeltetés

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

hírlevél küldő szolgáltatás

 

11. Egyéb adathasználat

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

Személyre szabott reklámok: A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 8. D. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik.
A Kisrét Manufaktúra Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján a Érintettnek (Felhasználónak) célzott (perszonalizált) reklám leveleket küldjön. Az ilyen célú adatok felhasználását az Érintett (Felhasználó) leiratkozással megtilthatja.

 

12. A személyes adatok törlése:

Az Érintett (Felhasználó) profilját az iroda3@arpadpalinka.hu címre küldött levelével töröltetheti, a törlésről visszaigazolást kap.

13. Adatbiztonsági intézkedések:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu 

14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Kisrét Manufaktúra Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az iroda3@arpadpalinka.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az Érintett. 

16. Jogérvényesítési lehetőségek:

16.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Levelezés cím: 5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2

Ügyfélszolgálat: iroda3@arpadpalinka.hu

16.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a szolgáltató munkatársát a iroda3@arpadpalinka.hu e-mail címen.

zolgálató)

 

2. Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2.

 

3. E-mail cím: arpadpalinka@arpadpalinka.hu

 

4. NAIH adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96237/2016.

 

5. Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelésre a www.arpadpalinka.hu weboldalon található internetes tartalmak látogatása során az Érintett (Felhasználó) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, a regisztrált Felhasználók, illetve az oldalt regisztráció nélkül használó Felhasználók esetében kerül sor.

 

6. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

 

7. A kezelt adatok köre:

7.1. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok:

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

Email cím

Számlázási cím

Szállítási cím

7.2 A Felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a weboldalon megjelenő adatok:

1. Termékértékelések
2. Árucikkek adatlapjain tett vélemények

7.3 A www.arpadpalinka.hu weboldalon való regisztráció időpontja és a vásárlások során használt IP cím kerül automatikusan naplózásra.

8. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a www.arpadpalinka.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

 

8.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és a vásárlás biztosítása.

8.2. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok célja a felhasználó által leadott rendelésének teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása.

8.3. A felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a termékek profiloldalin megjelenő adatok esetében a cél az egyes termékekről és szolgáltatásokról a visszajelzések gyűjtése a belső internetes közösség (vásárlók) számára.

8.4. A clickshop.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra tárolja.

Az anonim látogatóazonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet (Felhasználót), azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Külső szerverek is segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

9. Az adatkezelés időtartama:

9.1. A felhasználó által bármilyen célból kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a web áruháznak, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok az esetleges vásárlással kapcsolatban kötelezővé teszik az adatok tárolását.

9.2. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok: amíg a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik az adatok tárolását.

9.3. A felhasználó önkéntes tevékenység kapcsán megjelenő adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a web áruházban a termékek profiloldalain megjeleníti, illetve amíg a felhasználó regisztrált tagja a web áruháznak.

9.4. A arpadpalinka.hu látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

10. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

10.1. Az adatokat a Kisrét Manufaktúra Kft és a szolgálgató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

10.2. A szolgáltatás fenntartása, üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cég név

Cím

Tevékenység

MicroFox Informatikai Kft.

 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u.3.

ügyviteli rendszer

Kocsondi Tímea ev.

5600 Békéscsaba, Wesselényi u. 7/1.

könyvelés

 

 

 

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

futárszolgálati tevékenység

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

futárszolgálati tevékenység

Kisrét Manufaktúra Kft.

5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2

személyes átvételi pont

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

tár  üzemeltetés

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

hírlevél küldő szolgáltatás

 

11. Egyéb adathasználat

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

Személyre szabott reklámok: A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 8. D. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik.
A Kisrét Manufaktúra Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján a Érintettnek (Felhasználónak) célzott (perszonalizált) reklám leveleket küldjön. Az ilyen célú adatok felhasználását az Érintett (Felhasználó) leiratkozással megtilthatja.

 

12. A személyes adatok törlése:

Az Érintett (Felhasználó) profilját az iroda3@arpadpalinka.hu címre küldött levelével töröltetheti, a törlésről visszaigazolást kap.

13. Adatbiztonsági intézkedések:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu 

14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Kisrét Manufaktúra Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az iroda3@arpadpalinka.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az Érintett. 

16. Jogérvényesítési lehetőségek:

16.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Levelezés cím: 5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2

Ügyfélszolgálat: iroda3@arpadpalinka.hu

16.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a szolgáltató munkatársát a iroda3@arpadpalinka.hu e-mail címen.

 

1. Az adatkezelő neve: Kisrét Manufaktúra Kft.

2. Az adatkezelő címe: 5600 Békéscsaba Kisrét tanya 92/2.

3. Elérhetőség: iroda3@arpadpalinka.hu

4. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a regisztrált felhasználók illetve az oldalt regisztráció nélkül használó felhasználók esetében

5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

6. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok:

1. felhasználónév
2. e-mail cím
3. teljes név

4. a felhasználó életkora
 

B. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok:

1. Szállítási/számlázási cím
2. Telefonszám
3. Bankszámlaszám/hitelkártyaszám (visszautalás esetére)

C. A felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a weboldalon megjelenő adatok:

1. Termékértékelések
2. Árucikkek adatlapjain tett kommentek

D. Az apradpalinka.hu-n való regisztráció időpontja, illetve az ezen aktivitásokkor használt IP cím kerül automatikusan naplózásra.

7. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és a vásárlás biztosítása.

B. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok célja a felhasználó által leadott rendelésének teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása.  

C. A felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a termékek profiloldalin megjelenő adatok esetében a cél az egyes termékekről és szolgáltatásokról a visszajelzések gyűjtése a belső internetes közösség (vásárlók) számára.

D. Az apradpalinka.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra tárolja.

Az anonim látogatóazonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

8. Az adatkezelés időtartama:  

A. A felhasználó által bármilyen célból kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a webáruháznak, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok az esetleges vásárlással kapcsolatban kötelezővé teszik az adatok tárolását.

B. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok: amíg a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik az adatok tárolását.

C. A felhasználó önkéntes tevékenység kapcsán megjelenő adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a webáruházban a termékek profiloldalain megjeleníti illetve amíg a felhasználó regisztrált tagja a webáruháznak.

D. Az arpadpalinka.hu látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

9. Egyéb adathasználat  

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

Személyre szabott reklámok: A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 8. D. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik.
Az arpadpalinka.hu fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján a Felhasználónak célzott (perszonalizált) reklám leveleket, valamint a levél végén található reklámot küldjön.
Az ilyen célú adatok felhasználását a Felhasználó leiratkozással megtilthatja.

10. A személyes adatok törlése:

A felhasználó profilját jelszó megadásával profiloldalán törölheti, vagy a iroda3@arpadpalinka.hu címre küldött levelével töröltetheti.  

11. Adatbiztonsági intézkedések:

 A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Kisrét Manufaktúra Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az iroda3@arpadpalinka.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.  

14. Jogérvényesítési lehetőségek:  

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke), 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a iroda3@arpadpalinka.hu e-mail címen.

15. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Kisrét Manufaktúra Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.arpadpalinka.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek, képek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Árukereső.hu